שחרור יוזר במקרה של יצאה לא מבוקרת מהמערכת : 
 

לחץ על שחרור נעילות  מטה .