תשלום עבור מערכת אלמגור ריטיירנט באמצעות כרטיס אשראי : 

תשלום רבעוני   עד תשלומים - יש להכניס את הסכום הרבעוני ולבחור 3 תשלומים . 

לאחר תשלום תישלח אליכם חשבונית מס במקור דיגיטלית לאחר שהעסקה תאושר בשב"א בדוא"ל . 

טלפון לבירורים - 072-2313757 - יש לבקש את יעל . 

 

חובה להכניס שם הסוכן - דוא"ל למשלוח חשבוני מס - טלפון ושם סוכנות ועבור מה התשלום  .