בדיקת תיק פנסיוני וביטוחי 

 • משלמים מאות שקלים בכל חודש ואין לכם מושג על מה?

 • מתי בדקת לאחרונה את התיק הפנסיוני והביטוחי  שלך ושל בני משפחתך?

 • יש לכם ביטוח משלים של קופת חולים, האם אתם זקוקים גם לביטוח בריאות פרטי?

 • האם הביטוחים שברשותכם מעודכנים ומתאימים לצרכים המשתנים שלכם ושל בני משפחתך?

 •  איך הרפורמות המתוכננות משפיעות עליכם ועל בני משפחתך?

  אנחנו מתמחים במגוון רחב של ביטוח פנסיוני וביטוחי בריאות וסיעוד. תחום הביטוח הפנסיוני והביטוח הבריאות והסיעוד הוא רגיש במיוחד ובעל משמעות גדולה להיקף הכיסוי הביטוחי ולהגדרותיו. אנו ממליצים לך לבדוק את התיק הפנסיוני והכיסויים הביטוחיים שלך היום כדי להימנע מנזק כלכלי עתידי, בקרות אירוע בריאותי ו/או תשלום עבור כפל ביטוחים. כשמדובר בבריאות שלך אסור להתפשר!
   

כיצד מתבצע תהליך הבדיקה?
 

שלב א' - קבלת הנתונים מהר הביטוח  והמסלקה הפנסיונית - איסוף נתונים והפקת דוח מצב. 
 

שלב ב' - ניתוח תיק נפנסיוני והביטוחי  על יד צוות מומחי תחום בעלי ניסיון רב בתחום .
 

שלב ג'- פגישת סיכום: 
 

 • אפיון הצרכים המשפחתיים והשוואה לכיסויים הקיימים ולאלטרנטיבות האפשריות

 • הצגת חוות דעת מקצועית ומקיפה על איכות הכיסויים בתיק ביטוחי והפנסיוני. 

 • הצגת כפילויות ביטוחיות ו/ או כיסויים מיותרים (במידה ויש) היכולים לחסוך לך מאות שקלים בכל חודש

 • המלצות לשיפור הכיסויים הביטוחיים המתואמים לצרכיך ולצורכי משפחתך.


  ידוע לי ואני מסכים בזאת כי המידע אשר יימסר על ידי, אף אם לא אשלים את הליך ההצטרפות, ישמר במאגרי המידע של החברה וישמש לצורך ניהול, תפעול ושיווק הקופה/הקרן, ניהול קשרי לקוחות והפקת מידע סטטיסטי וכן יימסר לצדדים שלישיים לצורך קיום מטרות המאגרים. מסירת המידע לחברה נעשית מרצוני ובהסכמתי, ובכלל זה מידע שחלה עלי חובה למוסרו על פי דין לצורך קבלת שירותים דלעיל.

  אני מאשר/ת כי במהלך הליך ההצטרפות (אף אם לא אשלים את ההליך) יישלחו אלי הודעות הקשורות להליך ואני מאשר/ת לפנות אלי באמצעות טלפון, הודעת SMS, הודעת דואר אלקטרוני.

  התהליך מאובטח באמצעות הזדהות כפולה .