חוזרים אחרונים


סרטוני הדרכה  
בזמן צפיה להעביר לאיכות HD גבוהה במסך הצפיה בגלגל האפשרויות 
קישור להסבר על שינויים במערכת - רצוי לקרוא

דגשים להנמקה 2017

הגשת בקשה למסלקה ובדיקת נתוני מסלקה פנסיונית B2B

הדרכה להחתמה 

הדרכה למילוי והחתמה

כל הסרטונים נערכו על המערכת הייעוץ המלא כפי שהיא תהיה מותקנת לכל בעלי הרישיון הפנסיוני אם יש לכם הערות אנא שלחו אלינו