שירות מיוחד לאתרי גופים מוסדיים - חברות ביטוח - קרנות פנסיה וקופות גמל 

חברת אלמגור מפתח סימולטורים לאתרים שיווקיים להלן מספר דוגמאות  מדובר בשירות בעלות חודשית וכמעט ללא עלויות פיתוח  :

 

אנחנו מפתחים סימולטורים לאתרי אינטרנט של גופים מוסדיים - מנהלי הסדרים סוכנים יועצים ועוד . 

 

דוגמאות ניתן לראות תחת התפריט של סימולטור שיווקי :  

 

סימולטור פנסיה . 

סימולטור ביטוח . 

סימולטור הטבות מס לשכירים ועצמאיים . 

סימולטור מקדמי המרה או כל סימולטור אחר  לפי דרישה .